Aigua i energia

El curs 09-10 vàrem iniciar el treball per millorar la gestió de l'eficiència energètica del centre. És un projecte de prioritat alta demanat pel fòrum escolar. D'altra banda, cada aula treballava l'oca mediambiental. Es comença el mes en zona vermella i si hi ha bones accions mediambientals (reciclatge, estalvi llum i estalvi calefacció) es passa a zona taronja i a zona verda.

Actualment es van fent revisions periòdiques, tant dels contenidors de fems com de l'ús de la llum a l'aula. Amb les dades recollides, cada grup pot reflexionar per millorar les pràctiques ambientals.