Informació general

Què és l'A21E?
L'Agenda 21 Escolar és un programa pensat per facilitar la implicació, sobretot dels alumnes, en l'ambiciós projecte planetari d'imaginar i construir un món millor i més sostenible, començant per la intervenció en l'entorn més immediat.

L’Agenda 21 del centre ha de ser el que volguem entre tots en un procés:

• Participatiu.
• De revisió dels plantejaments i pràctiques educatives.
• De compromís en accions de millora en relació a l’ambient i la sostenibilitat.

El fòrum escolar
La nostra pretensió és que l'alumnat cobri més protagonisme i siguin ells mateixos que decideixin quina temàtica és la que s'ha de treballar cada curs. El juny de 2009 es va constituir el FÒRUM ESCOLAR (semblant al fòrum ciutadà del poble) donant tot el protagonisme a la gent per la qual estam fent feina: els nostres alumnes.


RESULTATS: Prioritat alta (DISTRIBUCIÓ D'ESPAIS iAIGUA i ENERGIA)
Prioritat mitjana (Mobilitat)
Prioritat baixa (Consum)