Distribució d'espais

El curs 09-10 hem iniciat el treball per millorar la distribució d'espais a l'escola. És un projecte de prioritat alta demanat pel fòrum escolar. Hem començat a fer feina millorant els patis de dematí distribuint equitativament les pistes i fent possible jugar al joc decidit entre tots els alumnes a la tutoria.  L'escola posa el material. El calendari és conegut i visible per a tothom.